Cookiebot.com er en gratis tjeneste som gir deg full kontroll på hvilke cookies du har på din nettside.

Ved å bruke cookiebot på din nettside vil alle dine brukere få en smart cookie varsling med informasjon om alle aktive cookies på din nettside og hva de gjør, slik at din nettside følger de nye GDPR reglene for cookies.

Legg igjen en kommentar

Lukk meny
Share
Tweet
Pin